Klachtenregeling

 

Indien u een klacht heeft over Dotties Haarpareltjes dient u dat zo snel mogelijk in te dienen via info@dottieshaarpareltjes.nl

U krijgt een bevestiging van ontvangst.

Wij proberen u binnen 14 dagen een reactie te sturen.

Indien we er samen niet uitkomen, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.