Disclaimer voor dottieshaarpareltjes.nl


Dotties Haarpareltjes (Kamer van Koophandel: 67867545), hierna te noemen verkoper, verleent u hierbij toegang tot dottieshaarpareltjes.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Dotties Haarpareltjes behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid
Dotties Haarpareltjes spant zich in om de inhoud van dottieshaarpareltjes.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op dottieshaarpareltjes.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Dotties Haarpareltjes.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op dottieshaarpareltjes.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Dotties Haarpareltjes. Voor op dottieshaarpareltjes.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Dotties Haarpareltjes nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Dotties Haarpareltjes.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Dotties Haarpareltjes, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.